Legislació

Requisits Establiments Micropigmentació.

 

Cada comunitat autònoma té la seva pròpia normativa, on es recullen els requisits que han de complir els centres en què s’aplica la micropigmentació.

En general, per la qual és necessària la presentació d’un dossier on s’ha d’incloure els plànols de les zones dedicades a aquestes activitats i les seves especificacions tècniques, d’acord amb el decret autonòmic, a més d’un protocol de neteja i desinfecció, cartilla de vacunació, DNI i titulació dels tècnics aplicadors que realitzen els tractaments i autoritzacions sanitàries dels productes utilitzats.

La recent Llei 19/2012, de 25 de maig, facilita l’obertura dels establiments sense necessitat d’obtenció de llicència prèvia , i els establiments començar la seva activitat el que no eximeix de l’obligació de sol·licitar-la i obtenir-la segons els requisits propis de la seva Comunitat Autònoma i/o Ajuntament.

LEGISLACIÓN EN CATALUNYA

Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, Micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

LEGISLACIÓN EN ANDALUCIA

Decret 286/2002, de 26 de novembre, pel qual es regulen les activitats relatives a l’aplicació de tècniques de tatuatge i perforació cutània (pírcing).

LEGISLACIÓN EN ASTURIAS

Decret 141/2010, de 27 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual s’estableixen els requisits higiènic-sanitaris de les activitats de tatuatge, micropigmentació, perforació o altres tècniques similars de decoració corporal.

LEGISLACIÓN EN BALEARES

Decret 43/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableixen les normes higièniques i sanitàries que regulen la pràctica de l’tatuatge, de l’pírcing i d’altres tècniques similars, i els requisits dels establiments en els quals es realitzen aquestes pràctiques.

LEGISLACIÓN EN CANARIAS

Decret 154/2004, de 9 de novembre, que aprova el Reglament pel qual es regulen les condicions higienicosanitàries de l’activitat de tatuatge, micropigmentació o perforat corporal ( “pírcing”).

LEGISLACIÓN EN CANTABRIA

Decret 72/2006, de 15 de juny, pel qual es regulen les condicions higienicosanitàries dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació, perforació cutània i altres tècniques similars d’art corporal.

LEGISLACIÓN EN CASTILLA LA MANCHA

Decret 5/2004 de 27/01/2004 de les condicions higienicosanitàries dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, Micropigmentació, perforació cutània o altres tècniques similars d’art corporal.

LEGISLACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

Decret 44/2003, de 15 d’abril, pel qual s’aproven les condicions higiènic – sanitàries que han de complir els establiments dedicats a la pràctica de l’tatuatge, la micropigmentació, l’anellament o perforat o altres tècniques similars

LEGISLACIÓN EN EXTREMADURA

Decret 181/2004, de 30 de novembre, pel qual es regulen els establiments no sanitaris destinats a la pràctica de l’tatuatge, micropigmentació, pírcing o altres tècniques similars.

LEGISLACIÓN EN GALICIA

Decret 13/2004, de 15 de gener, pel qual s’estableixen els requisits tècnics i condicions sanitàries mínimes aplicables a les pràctiques de tatuatges, micropigmentacions i pírcing.

LEGISLACIÓN DE LA RIOJA

Decret 18/2004, de 5 de març, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries de complir els establiments no sanitaris en els quals es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació o perforació cutània (pírcing)

LEGISLACIÓN EN MADRID

Decret 35/2005, de 10 de març, de Consell de Govern, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, Micropigmentació, perforació cutània ( “piercing”) o altres similars d’adorn corporal.

LEGISLACIÓN EN MURCIA

Decreto n.º 17/2003, de 14 de març de 2003, pel qual es regulen les condicions higienicosanitàries dels establiments de tatuatge i de «piercing» de la Regió de Múrcia.

LEGISLACIÓN EN NAVARRA

Decret Foral 132/2002, de 17 de juny, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries que han de complir els establiments no sanitaris en els quals es realitzin pràctiques de tatuatge i / o pírcing.

LEGISLACIÓN EN EL PAÍS VASCO

Decret 285/2005, d’11 d’octubre, de requisits tècnics i normes higienicosanitàries aplicables als establiments en què es realitzin pràctiques de tatuatge, micropigmentació i perforació corporal ( «piercing») o altres tècniques similars.

LEGISLACIÓN EN VALENCIA

Decret 83/2002, de 23 de maig, de Govern Valencià, pel qual s’estableixen les normes que regeixen la pràctica de l’tatuatge, la micropigmentació, el pírcing o altres tècniques similars, així com els requisits per a l’autorització i funcionament dels establiments on es practiquen aquestes tècniques.

Requisits dels pigments

Els envasos han de mostrar el número d’autorització sanitària que comença per PE seguit de 3 dígits, Podeu trobar el llistat dels pigments homologats a la  pàgina web de l’ AEMPS .

Requisits de l’tècnic

Han de disposar d’el certificat de formació acreditatiu per a la pràctica. Tècnic higiènic sanitari per aplicador de micropigmentació.

Les persones que tenen convalidada la formació de tècnic higiènic sanitari són:

  • Llicenciats en medicina
  • Diplomats en infermeria
  • Tècnics superiors en estètica
  • Llicenciatura de farmàcia, odontologia, biologia
  • Auxiliar de clínica

 

Cal també:

  • Carnet vacunacions hepatitis B i Tetanos
  • Assegurança de responsabilitat civil