Quotes

Quota d’inscripció:

Un únic pagament d’inscripció de 80 euros. -Aquest pagament és a fons perdut, no computant com a pagament de quota-

Quotes:

– Mensual 10 Euros, Haurà de ser ingressat el primer dia de cada mes-.

-Trimestral 25 Euros, Haurà de ser ingressat el primer dia de cada trimestre / Gener / Abril / Juliol / Octubre / – (*).

-Anual 80 Euros, Haurà de ser ingressat el primer dia anual / Gener / – (*).

Quotes bonificades:

-Anual amb preu especial per contractació d’assegurança (**).

 

(*) Els pagaments seran per la totalitat de el període natural, considerant tots ells el dia 1 de Gener com a inici de mesos, trimestres i any, (ex. Qui s’inscrigui el dia 15 de desembre, seleccioneu el tipus de quota que seleccioni, seu pagament finalitzés el 31 de desembre).

(**) Gràcies a la col·laboració de AMEPO amb la corredoria d’assegurances AEROFUTURE, els socis de AMEPO, a més de tenir una àmplia cobertura a un preu molt assequible a LLOYDS, la marca d’assegurances de més prestigi internacional , també gaudiran d’un 5 % de descompte de l’assegurança contractada, en la seva quota anual de AMEPO -es abonés quan Aerofuture liquidi les bonificacions anuals.