Rebeca Bermejo Pérez

Infermera

  • Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona el 2007
  • Col·legiat al COIBarcelona. nº49841
  • Diplomada en Auriculoteràpia ACA i HE
  • Diplomada en Auriculomedicina per ACA i HE
  • Diplomada en Seguretat i Higiene del treball per FREMAP
  • Docent al Centre de Formació Pretty Clinic
  • Diplomatura de postgrau de Catàstrofes i Emergències Extrahospitalàries (amb Matrícula d’Honor).