• Llicenciat i Doctorat en medicina i cirurgia per la Universitat de Saragossa
  • Especialista en:
    • Urologia
    • Cirurgia Plàstica i reparadora
  • Mèdic adjunt de al servei de cirugia plàstica i reparadora de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Director d’l’Institut de Cirurgia Plàstica de la Clínica Corachan de Barcelona
  • MÀSTER EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE SERVEIS SANITARIS